Oświadczenie o
ochronie danych osobowych

Ochrona danych

Ochrona Państwa prywatności jest dla spółki MAXXIS International GmbH priorytetem. Dlatego jest oczywiste, że przestrzegamy wszystkich przepisów dot. ochrony danych oraz chcielibyśmy poinformować Państwa, kiedy jakie dane przechowujemy i jak z nich korzystamy.

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach Unii Europejskiej będzie obowiązywać bezpośrednio ogólne rozporządzenie o ochronie danych UE.

Dane osobowe to wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Jako możliwą do zidentyfikowania uznaje się osobę fizyczną, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Administratorem przetwarzającym dane jest

MAXXIS International GmbH

Kaddenbusch 31

25578 Dägeling

Telefon: +49 4821-8906-0

E-mail: datenschutz@maxxis.de 

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie i korzystanie z danych zgodnie z następującym opisem. Naszą stronę internetową można zasadniczo odwiedzać bez rejestracji. Jednocześnie podczas tej czynności zostaną zapisane w celach statystycznym na serwerze na przykład wywoływane strony, pliki, data i czas zegarowy. Te dane nie mogą odnosić się bezpośrednio do Państwa osoby. Jeżeli na naszych stronach pobierane są dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres pocztowy lub adresy mailowe), odbywa się to zawsze na zasadzie dobrowolności. Tych danych nie przekażemy dalej osobom trzecim bez Państwa wyraźniej zgody.

Transmisja danych w Internecie może zawierać luki bezpieczeństwa (np. w przypadku komunikacji mailowej). W związku z tym nie jest możliwa kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Podstawa prawna oraz cel

Dane powstałe w wyniku odwiedzin naszej strony internetowej lub korzystania z oferowanych możliwości kontaktu przetwarzamy zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO) oraz federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). Istnieją różne podstawy prawne w zależności od sprawy, w jakiej się Państwo z nami kontaktują za pośrednictwem tej strony internetowej.

Konkretna podstawa prawna dla przetwarzania danych zależy od tego, w jakim związku oraz do jakiego celu uzyskujemy Państwa dane. Dlatego w przypadku określonego zastosowania poinformujemy o tym Państwa oddzielnie, o ile zajdzie taka konieczność. Z reguły podstawa prawna dla przetwarzania danych będzie wynikać z możliwości podanych poniżej.

Art. 6 I RODO służy nam jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, podczas których uzyskujemy zgody na określony cel przetwarzania. Udzieloną zgodę można zawsze wycofać.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, które dane dotyczą, tak jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania koniecznych do dostarczenia towaru lub wykonania innej usługi lub świadczenia wzajemnego, wtedy podstawą dla przetwarzania jest art. 6 I RODO. Ta sama sytuacja dotyczy takich operacji przetwarzania, które są konieczne do wykonania środków przedumownych, np. w przypadkach zapytań dot. naszych produktów lub usług. 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe powstałe podczas korzystania z naszej strony internetowej tak długo, jak długo będzie to konieczne do wyżej wymienionych celów. Ponadto podlegamy różnym prawnym obowiązkom dowodowym i przechowywania dokumentacji, które regulują kodeks handlowy, ustawy podatkowe oraz ordynacja podatkowa. Okresy przechowywania wynoszą z reguły do dziesięciu lat. Poza tym może się zdarzyć, że dane osobowe będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń przeciwko nam (ustawowy termin przedawnienia od trzech do trzydziestu lat). Po upływie okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte w drodze zautomatyzowanej operacji.

W związku z tym Państwa adres e-mail pozostanie w naszym dystrybutorze newslettera do czasu poinformowania nas przez Państwa, że nie chcą Państwo już dostawać newslettera.

Pliki cookie

Nasze strony internetowe używają częściowo tzw. plików cookie. Pliki cookie nie wyrządzają na Państwa komputerze żadnych szkód. Służą one jedynie do tego celu, aby uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, bardziej efektywną i bezpieczną. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez Państwa przeglądarkę i przechowywane na Państwa komputerze.

Najczęściej używane przez nas pliki cookie to tzw. „cookie sesyjne”. Po zakończeniu Państwa odwiedzin zostaną one automatycznie usunięte. Inne pliki cookie będą przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym do czasu ich ręcznego usunięcia przez Państwa. Dzięki tym plikom cookie podczas następnych odwiedzin możemy rozpoznać Państwa przeglądarkę.

Jednak mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w ten sposób, że będą Państwo informowani o umieszczaniu plików cookie i będą zezwalali na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczali przyjęcie plików cookie na potrzeby określonych przypadków lub generalnie oraz aktywowali automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie należy pamiętać, że może ona spowodować ograniczenie działania tej strony internetowej.

Pliki logu serwera

Nasz dostawca stron gromadzi i zapisuje automatycznie informacje w tzw. plikach logu serwera, które Państwa przeglądarka przekazuje do nas automatycznie. Są nimi:

– Typ i wersja przeglądarki

– Używany system operacyjny

– Referencyjny adres URL

– Nazwa hosta dostępu

– Czas zegarowy zapytania serwera

Tych danych nie można przypisać do określonych osób. Nie łączymy tych danych i innymi źródłami danych. Jeżeli staną się znane poszlaki niezgodnego z prawem wykorzystania danych, zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia tych danych.

Formularz kontaktowy

Jeżeli prześlą Państwo do nas zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, zapiszemy Państwa dane (także dane kontaktowe) z formularza zapytania w celu przetworzenia zapytania i na wypadek pojawienia się kolejnych pytań, nie przekażemy tych danych dalej bez Państwa zgody.

Dane newslettera

Mogą Państwo pobierać oferowany newsletter. Do tego celu będziemy potrzebować od Państwa adresu e-mail oraz informacji, które nam pozwolą na weryfikację Państwa jako właściciela podanego adresu e-mail oraz na wyrażenie przez Państwa zgody na otrzymywanie newslettera. Innych danych nie gromadzimy. Te dane będą używane wyłącznie do przesłania do Państwa żądanych informacji i nie będą przekazywane dalej.

Zawsze można cofnąć udzieloną zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystania do wysyłki newslettera, np. przez link „Dystrybucja” w newsletterze.

Po dobrowolnej, udzielonej oddzielnie i zaprotokołowanej zgodzie przez użytkownika jesteśmy uprawnieni do „rozszerzonego korzystania z danych”. W związku z powyższym dane osobowe, profilowe i demograficzne będą gromadzone, przetwarzane (np. modyfikowane, przechowywane, łączone z innymi i archiwizowane) oraz używane do następujących celów:

Wpis do spisu abonentów,

Reklama lub badanie rynku dot. ofert online spółki MAXXIS International GmbH.

MAXXIS International GmbH po udzieleniu zgody przez użytkownika nie jest zobowiązana do usunięcia danych użytkowania możliwie najszybciej, jednak nie później niż bezpośrednio po zakończeniu określonego użytkowania, lecz jest uprawniona do ich przechowywania.

Ponadto po udzieleniu zgody przez użytkownika jesteśmy uprawnieni do przekazywania jego danych osobowych do partnerów kooperacyjnych w celach reklamy, badania rynku, informacji o produktach i usługach, dostarczania ofert dot. finalizacji umów w zakresie towarów i usług oraz optymalnie dostosowanej informacji do zainteresowania użytkownika przez newslettera.

Wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Udzielona zgoda zostanie zaprotokołowana z możliwością jej wywołania w każdej chwili dla użytkownika.

Usługodawca zobowiązuje się do korzystania z danych użytkownika, które poznał w związku ze stosunkiem użytkowania, tylko w ramach ustawy o mediach elektronicznych, RODO UE oraz innych przepisów dot. ochrony danych i, z zastrzeżeniem innej udzielonej zgody, tylko do osiągnięcia celów zgodnie z tymi przepisami o ochronie danych. Tajemnica danych zostanie zachowana a pracownicy odpowiednio zobowiązani, o ile będzie tego wymagała ustawa.

Google Analytics

Ta strona internetowa używa Google Analytics – funkcji analizy stron internetowych. Usługodawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Jednak z uwagi na to, iż spółka MAXXIS International GmbH aktywowała anonimizację IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach (np. techniczne awarie w Europie) może okazać się konieczne przesłanie pełnego adresu IP na serwer Google w USA i tam jego skrócenie. Na zlecenie spółki MAXXIS International GmbH Google będzie wykorzystywał te informacje do analizy użytkowania tej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i użytkowaniem Internetu wobec spółki MAXXIS International GmbH. Adres IP dostarczony przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie powiązany z innymi danymi Google. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w przypadku Google Analytics zawiera Oświadczenie o ochronie danych osobowych firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że może to spowodować brak możliwości pełnego wykorzystania wszystkich funkcji tej witryny. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) a także przetwarzaniu tych danych przez Google pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Sprzeciw wobec rejestracji danych

Ponadto można zapobiec rejestracji Państwa danych przez narzędzie Google Analytics klikając na poniższy link. Zostanie wtedy ustawiony plik cookie opt-out, który będzie zapobiegał rejestracji Państwa danych podczas przyszłych odwiedzin tej strony internetowej: Google Analytics deaktivieren.

Przetwarzanie danych przez podmiot

Spółka MAXXIS International GmbH zawarła z firmą Google umowę o przetwarzaniu danych i podczas korzystania z Google Analytics realizuje surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych.

Biblioteka skryptów (Google Webfonts)

Nasza strona używa do jednolitej prezentacji czcionek tzw. Web Fonts dostarczanych przez Google. Podczas wywołania strony Państwa przeglądarka wczytuje do swojej pamięci wymagane Web Fonts, aby prawidłowo wyświetlić teksty i czcionki. Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, Państwa komputer użyje czcionki standardowej. Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w Deklaracji o ochronie danych osobowych firmy Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Stosowanie Google Maps

Na naszej stronie używamy składnika „Google Maps” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zwanej dalej „Google”.

Podczas wywołania składnika „Google Maps” Google ustawi plik cookie, aby podczas wyświetlania strony, na której wbudowano składnik „Google Maps”, móc przetwarzać ustawienia i dane użytkownika. Ten rodzaj pliku cookie z reguły nie zostanie usunięty poprzez zamknięcie przeglądarki. Po upływie określonego czasu automatycznie wygaśnie, o ile nie zostanie wcześniej usunięty ręcznie przez Państwa.

Korzystanie z narzędzia Google Maps odbywa się w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz możliwości łatwego znalezienia miejsc określonych przez nas na stronie internetowej. To stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, mogą Państwo deaktywować usługę „Google Maps” i w ten sposób zapobiec przesyłaniu danych do Google. W tym celu muszą Państwo dezaktywować w swojej wyszukiwarce funkcję Java Script. Pragniemy jednak poinformować, że w tym przypadku nie będą Państwo mogli korzystać z narzędzia „Google Maps” lub będą mogli to zrobić tylko w ograniczonym zakresie.

Korzystanie z „Google Maps” oraz informacji uzyskanych za jego pośrednictwem odbywa się zgodnie z Warunkami użytkowania Google

http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html

oraz dodatkowymi Warunkami handlowymi dot. „Google Maps”

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Zastosowanie na potrzeby korzystania z Google Translate lub Google Tłumacz / Tłumaczenia

Funkcja automatycznego tłumaczenia naszej strony internetowej jest realizowana przez narzędzie Google Translator, dostawcę zewnętrznego, na którego nie mamy wpływu. Tłumaczenia generowane komputerowo nie są do końca zgodne z oryginalną treścią tej strony internetowej.

Funkcja Google Translator służy tylko dla wygody. Generowane tłumaczenia mogą czasami zawierać błędne lub wręcz obelżywe sformułowania. Nie bierzemy odpowiedzialności za prawidłowość, rzetelność i aktualność informacji tłumaczonych w tym systemie oraz nie ponosimy odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody. Ewentualnie może okazać się niemożliwe przetłumaczenie niektórych aplikacji, plików lub elementów (np. grafiki, zdjęć lub dokumentów PDF). 

Informujemy, że firma Google zbiera, przechowuje i przetwarza informacje, aby udostępnić użytkownikom lepsze usługi. Obejmują one język, ale też osobiste zachowania podczas serfowania w Internecie oraz aktywności online. 

Więcej informacji na temat Google Translator można znaleźć tutaj:

https://translate.google.com/

https://translate.google.com/manager/website/?hl=de 

http://www.google.com/policies/privacy/

Zastosowanie YouTube

Na naszej stronie internetowej używamy składników (materiałów wideo) przedsiębiorstwa YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, przedsiębiorstwa Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Jeżeli wywołają Państwo stronę zawierającą osadzony w niej materiał wideo, zostanie ustanowione połączenie z serwerami YouTube oraz przedstawiona treść na tej stronie internetowej w Państwa przeglądarce.

Zgodnie z informacjami YouTube w „– rozszerzonym trybie ochrony danych –” zostaną przesłane na serwer YouTube tylko te informacje, szczególnie które z naszych stron internetowych odwiedzili Państwo podczas oglądania materiału wideo. Jeżeli są Państwo równocześnie zalogowani na stronie YouTube, te informacje zostaną przypisane do Państwa konta członkowskiego na YouTube. Mogą Państwo tego uniknąć poprzez wylogowanie się ze swojego konta członkowskiego przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat ochrony danych YouTube (dostarczonych przez Google) można znaleźć pod następującym linkiem:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Oświadczenie o ochronie danych osobowych dot. Facebooka

Używamy funkcji firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. W przypadku wywołania naszych stron z wtyczkami Facebooka zostanie ustanowione połączenie między Państwa przeglądarką a naszymi serwerami Facebooka. Równocześnie dane już zostaną przesłane na serwery Facebooka. Jeżeli mają Państwo konto na Facebooku, dane te mogą zostać z nim powiązane. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przypisania tych danych do swojego konta na Facebooku, przed odwiedzeniem naszej strony należy wylogować się z Facebooka. Interakcje, szczególnie korzystanie z funkcji komentowania lub klikanie przycisków „Polub” lub „Udostępnij” zostaną również przesłane na serwer Facebooka. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych dot. Twittera

Używamy funkcji firmy Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. W przypadku wywołania naszych stron z wtyczkami Twittera zostanie ustanowione połączenie między Państwa przeglądarką a naszymi serwerami Twittera. Równocześnie dane już zostaną przesłane na serwery Twittera. Jeżeli mają Państwo konto na Twitterze, dane te mogą zostać z nim powiązane. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przypisania tych danych do swojego konta na Twitterze, przed odwiedzeniem naszej strony należy wylogować się z Twittera. Interakcje, szczególnie klikanie przycisków „Retweet” zostaną również przesłane na serwer Twittera. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://twitter.com/privacy.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych dot. AWS

AWS jest spółką-córką firmy Amazon.com, Inc. lub przedsiębiorstwa powiązanego z tą spółką (“Amazon.com”). Jako spółka-córka Amazon.com AWS stosuje te same praktyki dot. informowania jak Amazon.com a rejestrowane przez nas informacje dot. konta podlegają dokumentowiAmazon.com Datenschutzerklärung. Odwiedzając stronę internetową AWS wyrażają Państwo zgodę na praktyki opisane w Amazon.com Datenschutzerklärung. Jeżeli mają Państwo konto klienta na stronie www.amazon.com oraz pliki cookie Amazon.com, proszę pamiętać, że informacje o koncie zebrane przez AWS, ewentualnie z informacjami osobistymi, którymi dysponuje Amazon.com, zawierają wzajemnie odniesienia oraz są używane przez AWS i Amazon.com w celu ulepszania oferowanych usług.

AWS uczestniczy w programie porozumienia EU-USA Privacy Shield. 

Prawo do informacji, usunięcia, zablokowania danych

Zawsze mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o Państwa przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych i prawie do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W związku z tym oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących tematu danych osobowych można zawsze kontaktować się pod adresem podanym w stopce.

Zmiana przepisów dot. ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do sporadycznego dostosowania niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych w celu wdrożenia zawsze aktualnych wymogów prawnych oraz zmian naszych usług w Oświadczeniu o ochronie danych osobowych, np. wprowadzenia nowych usług. W przypadku Państwa ponownej wizyty będzie obowiązywało wtedy nowe Oświadczenie o ochronie danych osobowych.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych osobowych ma stan z dnia 18.05.2018 r. 

Prawo do sprzeciwu

1. Mają Państwo prawo, z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, do złożenia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które Państwa dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie danych

w interesie publicznym) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów); zasada ta obowiązuje także dla profilowania na podstawie tego przepisu w rozumieniu art. 4 nr 4 RODO, które stosujemy do celów reklamowych.

W przypadku złożenia sprzeciwu przez Państwa, zaprzestaniemy przetwarzania tych danych osobowych, chyba że będziemy mogli wykazać powody przetwarzania podlegające bezwzględnej ochronie, które będą przeważać nad interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

2. W pojedynczych przypadkach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do celów reklamy bezpośredniej. Mają Państwo zawsze prawo do złożenia sprzeciwu (bez podawania powodów) wobec przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą

do celów tego rodzaju reklamy; regulacja ta obowiązuje także dla profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. 

W przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów reklamy bezpośredniej, zaprzestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe do tych celów.

Sprzeciw prosimy kierować na podane dane kontaktowe podmiotu przetwarzającego dane.

Udzieloną zgodę można zawsze wycofać. Regulacja ta dotyczy także wycofania deklaracji zgody udzielonej nam przed wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE, a więc przed 25 maja 2018 r.

Należy pamiętać, że wycofanie jest skuteczne tylko na czas przyszły. Nie obowiązuje ono dla przypadków przetwarzania danych, które miały miejsce przed wycofaniem zgody.

Odpowiedzialność za ochronę danych

W przypadku pytań dot. ochrony danych prosimy pisać pod adres mailowy: datenschutz@maxxis.de